Hytaýda iň oňat elektrik maýyplar satuw topary: Qingdao Travel

Syýahat1

2023.4.24-4.27, kompaniýamyzyň daşary söwda topary ,.iň oňat elektrik kolýaskasysatuw topary bilelikde Çingdao dört günlük syýahat etdi.

Bu gujurly we dinamik ýaş topar.

Iş ýerinde biz hünärmen we jogapkär, elimiziň arkasy ýaly her bir elektrik kolýaskasyny we elektrik hereketli skuterini bilýäris;her bir müşderä yhlas bilen çemeleşýäris.Işiň daşynda, maşgala ýaly agzybir we dost.

Bu bagtly syýahatda, ýurdumyzyň beýik derýalaryna we daglaryna aýlandyk, bilelikde piwo içdik, gijeki bazara bilelikde baryp gördük, deňzi tutduk we bilelikde köp hünärleri dadyp gördük.Biz diňe bir bilim alman, eýsem gymmatly dostluga eýe bolduk!

Geljekki işimizde has ýokary derejä garaşýarys!


Iş wagty: Maý-12-2023