Göçme ýeňil agramly bukulýan sport motorly kuwwatly elektrik tigirli oturgyç


 • Model belgisi:BC-ES6002
 • Görnüşi:Tigirli oturgyç
 • Önümiň ady:Elektrik tigirli oturgyç
 • Material:Stokary güýçli demir
 • Funksiýa:Saglygy goraýyş
 • Agramy:38KG
 • Agram kuwwaty:130KG
 • Reňk:Sary (aksiýada) / Custöriteleşdirilen reňk
 • Batareýa:24V 12Ah
 • Motor güýji:250W * 2
 • Oturmagyň giňligi:50CM
 • Tigiriň ululygy:8 Inç / 16 Inç
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Täsirli çeýeligi we ýokary derejeli köpugurlylygy hödürleýän ES6002 Power Wheelchair, ulanyjylaryň we ideg edýänleriň şahsy talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Ajaýyp, sazlanyp bilinýän dizaýn, saglygy goraýyş işgärlerine her oturgyjyň ähli aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin mümkinçilik bermegini üpjün edýär.

  Howanyň açyk ýerine ýetirilişini we içerde hereket etmegi birleşdirip, bu ajaýyp bukulýan ES6002 Tigirli oturgyç, her bir adam üçin ajaýyp agram paýlanyşyny üpjün edýän çuňlugy sazlaýan oturgyç arkaly iň amatly derejäni üpjün edýär.

  Meşhur ES6002 diapazonyndan bu dar oturgyç, has kiçi ýerlerde aýlanmagy diýseň gönümel edip, gaty kiçi öwrüm halkasyny hödürleýär.Içerki ajaýyp çeýeligi üpjün etmek bilen bir hatarda, deňsiz-taýsyz ýerlerde durnuksyz howpsuzlygy, durnuklylygy we güýji goşmak bilen ajaýyp açyk ýerine ýetirijilik berer.Goşmaça amatlylyk we amatlylyk üçin, ýokary sazlanýar we şahsy zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin aňsatlyk bilen üýtgedilip bilner.

  Jikme-jiklikler Surat

  1 2 3 4 5 6 7 8


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň