Uglerod süýümi litiý batareýasy ýeňil elektrik tigirli oturgyç BC-EC8002


 • Material:Uglerod süýümi
 • Motor:Alýumin garyndysyny täzeläň250W * 2 Çotgasyz
 • Batareýa:6Ah / 7.5Ah / 10Ah Lityum batareýasy
 • Zarýad beriji (Fişleri sazlap biler:AC110-240V 50-60Hz Çykyş: 24V
 • Zarýad beriş wagty:3-6H
 • Tormoz:ABS Elektromagnit tormoz ulgamy
 • Tigirler:Hawa
 • Iň köp ýüklemek:150 kg
 • Ters tizlik:0-8 km / sag
 • Sürüji aralygy:25-35 km
 • Ölçegi (açylmadyk):L85 * W59 * H95cm
 • Oturýan ýeri:W46 * L48 * H45cm
 • Öňki tigir:7inç (gaty)
 • Yzky tigir:8.5 dýuým (gaty)
 • NW (batareýasyz):18KG
 • GW:24kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod süýüminden ýasalan elektrik kolýaskasy.Grounderüsti döwülýän maýyplar oturgyjynyň dizaýny, amaly we işlemek üçin ýönekeý, ýokary çydamly, poslama çydamly ulagy üpjün etmek üçin iň täze komponentleri güýçli materiallar bilen garyşdyrýar.

  Bu kolýaskanyň esasy düzüm bölegi bolan uglerod süýümi çarçuwasy, gaty berk, ýöne ajaýyp ýeňil bolmak üçin ýörite döredildi.Örän güýçli uglerod süýümi ýaryş awtoulaglary we uçar ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Kolýaskada ulanylanda güýç we durnuklylygyň ajaýyp deňagramlylygyny, şeýle hem adaty maýyplar üçin oturgyç materiallarynyň deň bolup bilmejek çeýeligini hödürleýär.

  Şeýle-de bolsa, bir zarýadda 35 kilometre çenli gidip bilýän bu maýyplar oturgyjyndaky çotgasyz motor, hakykatdanam güýçli edýär.

  Şeýle hem hereketlendiriji, adatça elektrik tigirli oturgyçlar bilen baglanyşykly adaty sarsgyn däl-de, asuda we rahat gezelenç hödürleýär.

  Göçme we ýeňil bolmakdan başga-da, bu litiý batareýasynyň hereket etmegi üçin ýeterlik suwy bar.

  Şonuň üçin uglerod süýümli elektrik kolýaskasy, maýyplar üçin oturgyç tejribäňiziň derejesine garamazdan siziň üçin iň oňat wariantydyr.Özboluşly gurluşygy, döwrebap bölekleri we ulanyjy üçin amatly aýratynlyklary ulanmagy ýönekeýleşdirýär we amatly edýär, çarçuwasynyň ýokary güýji we poslama garşylygy uzak ýyllaryň dowamynda ýokary derejede işlemegini üpjün edýär.Onda näme üçin garaşmaly?Iň ýokary erkinlik we hereketlilikden lezzet almak üçin bu iň täze tehnologiýany derrew ulanyň!

  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _01
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _02
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _03
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _07
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _04
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _05
  230529 碳 纤维 轮椅 详情 页 _06

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň